De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en buiten de vele congressen en bij- en nascholingen is het erg belangrijk om de kennis te vergroten en uit te breiden op de verschillende vakgebieden.

Een aantal van de gevolgde opleidingen en cursussen die door mij in de loop van de jaren gevolgd zijn:

- HBO Huidtherapie Fontys Eindhoven 1993-1996 en Hogeschool Utrecht 2001-2002
- Specialistische lymfologische zorg Nij Smellinghe Drachten 2006
- Docent zelfmanagement Nij Smellinghe Drachten 2009
- Marnitztherapie basis- en voortgezette cursus 2007/2009/2010
- Lymftaping 2010
- Fasciatechnieken Willie Fourie 2012
- Stage verschillende lymfologie klinieken Duitsland 2011
- Cursus Schoudergordelproblematiek 2012
- Oscare Scar Academy (brandwonden-) littekentherapie cursus 2013
- Woundmanagement PHL Hasselt 2013
- Scholingen DermaQuest, behandelmogelijkheden acne en pigmentstoornissen; 2013 en 2014
- The 5th Conference of the international Lymphoedema Framework Glasgow/ Schotland; 2014
- Training Paula's Choice producten 2015
- Fasciatechnieken level 2 Willie Fourie 2015
- Bowen behandelaar 2016
- Fluorescopie Guided manuele lymphdrainage/ Fill and Flush methode Lymphoedema Training Academy 2017

QUALIVIEW
Deze praktijk neemt deel aan Qualiview (voorheen qualizorg).
Dit houdt in dat als u een behandeling hebt ondergaan, u een beoordeling kunt geven aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt u via de mail toegestuurd. Deelname is uiteraard vrijwillig en anoniem.

OPENINGSTIJDEN
Behandelingen en adviesconsulten zijn volgens afspraak.
Als u overdag werkt is het in Neer ook mogelijk een afspraak te maken in de avonduren.
In Roggel geopend op dinsdag ochtend, in Haelen geopend op woensdag ochtend.

Behandeling aan huis is mogelijk op medische indicatie.

KLACHTENPROCEDURE
Indien u onverhoopt een klacht heeft, waarbij we onderling niet tot overeenstemming kunnen komen, kunt u hierover een klacht indienen bij:

Patiënten Advies Commissie (PAC) van de Nederlandse vereniging van huidtherapeuten (NVH)
Informatie en een klachtenformulier kunt u vinden op de website: www.huidtherapie.nl

 PRIVACY

Privacy verklaring Huid- en Oedeemtherapie Leudal

Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie: M. Derikx- van Bergen

Plaats:                                 Neer
Adres:                                 Baand 22 a
Postcode:                           6086 CE
KVK-nummer:                    13041412

Huid- en Oedeemtherapie Leudal kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Huid- en Oedeemtherapie Leudal en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huid- en Oedeemtherapie Leudal heeft verstrekt.

Huid- en Oedeemtherapie Leudal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adres, huisnummer, postcode en woonplaats
- Telefoonnummer en e-mailadres
- Geboortedatum
- BSN
- Verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering)
- Verwijzer en eventuele AGB code
- Uitsluitend medische informatie relevant voor de behandeling
- Eventueel foto’s
- Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging

Waarom verwerken wij deze gegevens.
Omdat u cliënt bent bij Huid- en Oedeemtherapie Leudal beheren wij uw persoons- en/of medische gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om u de benodigde en gevraagde producten, therapieën  en diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld het aanmeten en toesturen van steunkousen, het afhandelen van declaraties richting zorgverzekeraars of het afstemmen van een behandeling.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Gegevensverstrekking aan derden
Huid- en Oedeemtherapie Leudal verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huid therapeutische zorg en/ of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaart Huid- en Oedeemtherapie Leudal uw gegevens
Huid- en Oedeemtherapie Leudal bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. Wetgeving verplicht ons dat u wel een legitimatie toont. Daarom is het handig als u ons tevoren een berichtje stuurt en wij daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken in één van onze locaties. Dan ruimen we er tijd voor in. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

U kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is op verzoek op papier te verkrijgen bij Huid- en Oedeemtherapie Leudal.